Raspberry Pi Pico ile LCD ekranda RTC Uygulaması

Merhaba Arkadaşlar, bu yazımda sizlere PICO ile lcd ekranda rtc saat uygulaması nasıl yapılır anlatacağım. LCD için daha önceden verdiğim SPI TFT LCD yi kullandım. RTC içinde piyasada bulunan DS3231 RTC entegresini kullandım. Aslında PICO nun kendi RTC özelliği var ama pil bağlantısı için kullanmadım.

LCD ve RTC pinleri için h dosyalarına bakabilirsiniz. Hangi pin nereye gidiyor.

DS3231 Bağlantı pinleri:

//I2C
#define RTC_PORT i2c1
#define RTC_SDA 6
#define RTC_SCL 7
#define RTC_INT 8

SPI TFT LCD Bağlantı pinleri:

#define SPI_PORT spi0
#define PIN_MISO 16
#define PIN_CS  17
#define PIN_SCK 18
#define PIN_MOSI 19

#define PIN_DC 20
#define PIN_RES 21

DS3231 de kesme çıkış özelliğini kullandım ve 1hz çıkışa ayarladım. Bunu picoda harici kesme ayarlayarak her kesme geldiğinde ise LCD ekranı güncelledim.

Programı ise ilk başta donanımı ayarlayıp küçük bir başlangıç ekranından sonra kesme pini ayarlanır.

  stdio_init_all();

  //led init
  gpio_init(BoardLED);
  gpio_set_dir(BoardLED, GPIO_OUT);
  gpio_put(BoardLED, true);

  // SPI initialisation. This example will use SPI at 1MHz.
  spi_init(SPI_PORT, 60000 * 1000);
  gpio_set_function(PIN_MISO, GPIO_FUNC_SPI);
  gpio_set_function(PIN_CS, GPIO_FUNC_SIO);
  gpio_set_function(PIN_SCK, GPIO_FUNC_SPI);
  gpio_set_function(PIN_MOSI, GPIO_FUNC_SPI);

  // DC pin
  gpio_init(PIN_DC);
  gpio_set_dir(PIN_DC, GPIO_OUT);
  gpio_put(PIN_DC, 0);
  // RS pin
  gpio_init(PIN_RES);
  gpio_set_dir(PIN_RES, GPIO_OUT);
  gpio_put(PIN_RES, 0);

  //RTC init
  i2c_init(RTC_PORT, 400 * 1000);
  gpio_set_function(RTC_SDA, GPIO_FUNC_I2C);
  gpio_set_function(RTC_SCL, GPIO_FUNC_I2C);
  gpio_pull_up(RTC_SDA);
  gpio_pull_up(RTC_SCL);

  //Adc init
  adc_init();
  adc_select_input(4);
  adc_set_temp_sensor_enabled(true);

  //LCD init
  ST7735_Init();

  //**************Alıçılış animasyon************************//
  ST7735_FillScreen(ST7735_BLACK);
  ST7735_WriteString(5, 5, "RaspberryPi Pico", Font_7x10, ST7735_WHITE, ST7735_BLACK);
  sleep_ms(250);
  ST7735_WriteString(5, 20, "ST7735 SPI LCD", Font_7x10, ST7735_WHITE, ST7735_BLACK);
  sleep_ms(250);
  ST7735_WriteString(5, 35, "RTC uygulamasi", Font_7x10, ST7735_WHITE, ST7735_BLACK);
  sleep_ms(250);
  ST7735_WriteString(5, 50, "aciliyor..", Font_7x10, ST7735_WHITE, ST7735_BLACK);
  sleep_ms(250);
  sprintf(strtxt, "Prg Ver:%s", Prgver);
  ST7735_WriteString(5, 65, strtxt, Font_7x10, ST7735_WHITE, ST7735_BLACK);
  printf("%s\n", strtxt);
  sleep_ms(3000);

  ST7735_FillScreen(ST7735_WHITE);
  ST7735_DrawImage(0, 0, 128, 128, win10_logo);

  uint8_t scr = 0;
  uint8_t yzd = 0;
  for (scr = 0; scr < 128; scr++)
  {
    yzd = ((scr * 100) / 128);
    ST7735_line_v(128, 148, scr, 1, ST7735_RED);
    sprintf(strtxt, "Loading:%03d", yzd + 1);
    ST7735_WriteString(30, 150, strtxt, Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_WHITE);
    sleep_ms(10);
  }

  gpio_put(BoardLED, false);
  sleep_ms(2000);
  ST7735_FillScreen(ST7735_WHITE);
  ST7735_WriteString(0, 150, "www.digitalRuh.com", Font_7x10, ST7735_COLOR565(0, 0, 255), ST7735_WHITE);
  //**********************************************************//

  //init DS3231
  DS3231_Init();

  //RTC Ayar sacdece 1 kere ayar yaplıp sonra yoruma alınacak
  DS3231_SetFullTime(18,38,00);
  DS3231_SetFullDate(11,04,7,2021);
  //-------------------------------

  //GPIO 8 için düşen kenar kesme aktif hale getir.
  gpio_set_irq_enabled_with_callback(RTC_INT, GPIO_IRQ_EDGE_FALL, true, &gpio_callback);

While kısmında ise ADC okuyup led toggle yaptım.

  while (true)
  {
    //ADC Oku
    const float conversion_factor = 3.3F / (1 << 12);
    uint16_t result = adc_read();
    float r = result * conversion_factor;
    cpu_temp = 27 - (r - 0.706) / 0.001721;

    //led toggle
    ledst = !ledst;
    gpio_put(BoardLED, ledst);
    sleep_ms(500);
  }

daha sonra kesme geldiğinde LCD güncelleme yaptım.

void LCD_UPDATE(void)
{
  //RTC değerleri al
  rtc_sec = DS3231_GetSecond();
  rtc_min = DS3231_GetMinute();
  rtc_hour = DS3231_GetHour();
  rtc_week = DS3231_GetDayOfWeek();
  rtc_date = DS3231_GetDate();
  rtc_month = DS3231_GetMonth();
  rtc_year = DS3231_GetYear();
  rtc_temp1 = DS3231_GetTemperatureInteger();
  rtc_temp2 = DS3231_GetTemperatureFraction();

  //LCD guncelle
  ST7735_DrawImage(14, 0, 100, 100, clockface_100_100);
  Draw_clock(rtc_hour, rtc_min, rtc_sec, ST7735_BLACK, ST7735_BLUE, ST7735_RED);

  sprintf(strtxt, "%s", strWeekday[rtc_week - 1]);
  ST7735_WriteString(2, 85, strtxt, Font_7x10, ST7735_MAGENTA, ST7735_WHITE);
  sprintf(strtxt, "%s", strMonth[rtc_month - 1]);
  ST7735_WriteString(104, 85, strtxt, Font_7x10, ST7735_MAGENTA, ST7735_WHITE);

  sprintf(strtxt, "%02d:%02d:%02d", rtc_hour, rtc_min, rtc_sec);
  ST7735_WriteString(20, 100, strtxt, Font_11x18, ST7735_BLUE, ST7735_WHITE);
  sprintf(strtxt, "%02d/%02d/%04d", rtc_date, rtc_month, rtc_year);
  ST7735_WriteString(10, 120, strtxt, Font_11x18, ST7735_RED, ST7735_WHITE);

  sprintf((char *)strtxt, "CPU:%3.1f DS:%02d.%02d", cpu_temp, rtc_temp1, rtc_temp2);
  ST7735_WriteString(5, 140, strtxt, Font_7x10, ST7735_BLACK, ST7735_WHITE);
}

//GPIO kesme fonk
void gpio_callback(uint gpio, uint32_t events)
{
  LCD_UPDATE();
}

VSC proje dosyasını indirmek için tıklayın. SPI_LCD_RTC

Bir başka projede görüşmek üsere,
Kolay gelsin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.